פיקוד העורף התרעה במרחב

המופע של שיא הרגש

מרגש כל כך: כלבת לברדור וילד עם תסמונת דאון בחיבור יוצא דופן

מערכת רשת 22/05/13 07:35<iframe width=";;460";; height=";;320";; src=";;http://www.youtube-nocookie.com/embed/JA8VJh0UJtg";; frameborder=";;0";; allowfullscreen></iframe>