פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון אתר רשת

  • שתפו את החברים -

אתר "רשת" - תקנון שימוש ומדיניות פרטיות
תנאי שימוש באתר "רשת"
מערכת "רשת" 20/08/09 17:57
עודכן בתאריך – 6.4.2015

 

ברוכים הבאים ל -Reshet.tv אתר "רשת" באינטרנט. השימוש באתר "רשת", באפליקציית "רשת", ובכל אתרי האינטרנט, המדורים והערוצים המשודרים בו ("רשת" ו/או האתר ו/או אתר "רשת") כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן . קרא אותם בקפידה, שכן השימוש ב"רשת" מעיד על הסכמתך להם.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. חלק מן השירותים ברשת, ובפרט שירותים הניתנים בתשלום, יכול שיהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה אליהם או בעמודים המיועדים לאותם שירותים ("התנאים המיוחדים"). במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים, תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.
 מי מפעיל את Reshet.tv ו/או אפליקציית "רשת" (Reshet.tv): את reshet.tv מנהלת ומפעילה חברת רשת נגה בע"מ ("רשת") מבית "רשת" הנמצא ברחוב הברזל 23, רמת החייל בתל אביב. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר וכל שאלה הנוגעת לחברת רשת תוכל לפנות לרשת בדואר אלקטרוני info@reshet-tv.com או בטלפון מספר 03-7690000.
 
תכנים שמפרסמים משתמשי "רשת":

"רשת" מחויבת לחופש הביטוי של משתמשי האתר  וצופי "רשת" בטלוויזיה. משום כך היא שילבה באתר ויישמה ב"רשת" מערכות טכנולוגיות המאפשרת לך לבטא את דעתך, לנהל דו-שיח עם אחרים ולפרסם תכנים מקוריים משלך במגוון רחב של נושאים, לרבות באמצעות מסירה לפרסום של תכני טקסט, וידאו ואודיו ב"רשת".
זכור: התכנים שמפרסמים משתמשי "רשת" אינם מבטאים את דעת "רשת" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. "רשת" אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. ביחד עם מחויבותה לחירות הביטוי, "רשת" מבקשת לטפח ברשת שיח תרבותי, מרתק ופורה. שיח כזה אינו יכול לכלול תכנים הכוללים התבטאויות מנוגדות לחוק, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. ככל ש"רשת" בודקת תכנים אלה לפני פרסומם, נעשה הדבר רק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שגלוי וברור על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי מורכב, כי הם אסורים לפרסום.
היות שכך, בעת מסירת מידע ותכנים להצגתם ברשת, עליך להקפיד שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח ל"רשת" ו/או לבצע כל פעולה אחרת בגינה יפורסמו ב"רשת" התכנים הבאים:
• כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
• כל מידע פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
• דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (bulk mail unsolicited ) וכיוצא בזה;
• כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות- עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, (Worms), ואנדלים (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצא בזה;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
• כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצא בזה;
• כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
• כל מידע העלול להטעות צרכן;
• כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי "רשת" בפרט;
• כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצא בזה, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
המידע שתמסור לפרסום ב"רשת" יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ברשת או פרסום איזה מפרטיך.
"רשת" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ברשת עצמה. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות על אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
בעצם העובדה שמסרת ל"רשת" לפרסם את התכנים הינך מצהיר כי (א) כל המצולמים בתכני הסרטונים שמסרת לפרסום נתנו הסכמתם לפרסום הסרטון במסגרת הפעילות באתר ובכל פלטפורמה שהיא (לרבות לשידור הפרסום בטלוויזיה ובמכשירי קצה סלולאריים) (ב) הסדרת את נושאי התשלום, התגמולים לכל ארגוני ו/או בעלי הזכויות בתכנים המוסיקליים שמסרת לפרסום (בין אם במסגרת הסרטון ובין אם לאו), לרבות מול אקו"ם, בחברות ואגודות חברות התקליטים, אשכולות ועיל"ם. (ג) אין במשלוח הסרטונים משום הפרות הדין, לרבות הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה- 1981, חוק האזנת סתר, התשל"ט- 1979, ודיני זכויות יוצרים. (ד) הינך פותר את "רשת" ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לסרטונים הנ"ל.
 
מה רשאית "רשת" לעשות בתכנים שתמסור לפרסום ב"רשת"?

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום ב"רשת" אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם ב"רשת". בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל"רשת" רישיון- חינם כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתם, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן ב"רשת"), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובכל מדיה קיימת ו/או עתידית, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.
"רשת" תהא רשאית לערוך ולבצע כל שינוי בתכנים שהמשתמש פרסם באתר האינטרנט וזאת, בין היתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט, מיונם על פי נושאים ופרסומם.
מידע ותכנים באינטרנט:
מנועי החיפוש של "רשת" מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל וב"רשת" בפרט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי "רשת" ו/או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "רשת" אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אליהם מקשר האינדקס, ולפיכך אינה אחראית למידע זה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. אינדקס האתרים המקוון של "רשת" נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי "רשת". סדר האתרים המופיעים באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ויכול שבקביעתו יילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של "רשת", אך אתרים שקודמו מטעמים כאמור יסומנו באופן המבהיר זאת.
 
ציון הגולשים, המתפרסם לצד תיאורי האתרים ו/או התכנים באתר, הינו ציון ממוצע, שהעניקו לאתרים, משתמשים אקראיים שבחרו לדרגם. זכור שכל משתמש יכול לחוות את דעתו על כל אתר. אין לייחס אפוא להמלצות כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת האתר או לחשיבותו.
"רשת" איננה מתחייבת כי כל הקישורים (לינקים) שיימצאו ב"רשת" יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "רשת" רשאית לסלק קישורים שנכללו ב"רשת" בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא ב"רשת" קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הרשמה לשירותים:

חלק מהשירותים באתרי "רשת" טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עימך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו"רשת" תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך לדוגמה, בעת השימוש במדור הדרושים ב"רשת" תתבקש למסור פרטים מתוך קורות החיים שלך. "רשת" תשתמש במידע שתמסור על פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה.
הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

השימוש במידע – מדיניות הפרטיות:

בעת השימוש באתרי "רשת" יכול שיצטבר ו/או תתבקש לספק מידע פרטי עליך, על נוהגיך, מוצרים ושירותים  שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. "רשת" תחלוק מידע זה עם חברות נוספות עמן ישנם שיתופי פעולה, וחברות אלו עשויות להעביר מידע זה לחברות שונות המספקות להן ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות כאמור עשויות לאסוף ולנתח מעת לעת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד, בין השאר, לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליכים שונים באתר "רשת", ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת בין היתר למטרות המפורטות להלן שעשויות להיות מוצעות באתר מעת לעת:
- כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר "רשת"
- כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר "רשת", ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "רשת" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ובכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר "רשת" לתחומי ההתעניינות שלך.
- בכדי שהמידע שבו תעשה "רשת" שימוש לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
- לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
- לשם תפעולו התקין ופיתוחו של אתר "רשת". המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

פרטיות

"רשת" מכבדת את פרטיות המשתמשים ברשת. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתרים הפועלים במסגרת "רשת" נמצאת בכל עת, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
דיוור ישיר
"רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES) ישמר במאגרי המידע של "רשת" ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת הרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"רשת" ו/או ההפקה ו/או הצד שלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטטים.
"רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישיים בטופס ההרשמה ו/או בנתונים ו/או בפרטים אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות

"רשת"- או כל מי שיקבל היתר מראש ובכתב מ"רשת"- והם בלבד, רשאים לפרסם באתר "רשת" ובשירותים הנלווים לו מסרים מסחריים מטעמה או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלה, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות( pop-up) או, (pop-under), באנרים, או לפרסום בכל דרך אחרת שתחליט "רשת". אין למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל מסר, תוספת או מודעה בכל דרך או אמצעי. "רשת" תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל מידע מסחרי, מסר, תוספת או מודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה.
"רשת" לא תשא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב"רשת". "רשת" אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב"רשת" יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "רשת" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצאו במודעות המתפרסמות ב"רשת" או ירכשו באמצעותן- וזאת גם אם תבחר לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונך ב"רשת".

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"רשת"- לרבות בעיצוב אתר "רשת" ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גראפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הינן של "רשת" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי. כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של "רשת" בכתב ומראש. שמה של "רשת", שם המתחם (Domain name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ב"רשת" הינם קניינה של "רשת" בלבד- או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת "רשת" בכתב ומראש.
ב"רשת" יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על פי הסכם בין "רשת" לבין צד שלישי כלהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה ל"רשת" להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש  ובכתב מבעל הזכויות בהם.

השימוש ב"רשת"
 
"רשת" מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים ב"רשת". אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר "רשת" לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של "רשת" בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מרשת באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת, (Frame) גלויה או סמויה.
 אין לקשר לעמודים המצויים בתוך ("קישור עמוק") , אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי "רשת" בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת ברשת של העמוד תופיע במקום המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר.
אין לקשר לרכיבים בודדים ב"רשת" – כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.
אין להציג את "רשת" באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באפן הגורע מן התכנים המצויים בה, ובפרט ממסרים ותכנים פרסומיים. זכור: תפעול "רשת" טעון הוצאות כבדות ומרבית ההכנסות הדרושות לכך נובעות ממסרים פרסומיים כאמור.

אחריות "רשת"

"רשת" אינה נושאת באחריות לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי "רשת". תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של "רשת". "רשת" רק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור, בכפוף לתנאי שימוש אלה. השירותים והמידע ב"רשת" ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "רשת" ו/או מי מ טעמה,  בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב"רשת". השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
"רשת" אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם ב"רשת" תהיה היענות. "רשת" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אלייך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "רשת" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם ב"רשת" הינה באחריותך המלאה בלבד. "רשת" אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב"רשת" על ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: "רשת" עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. "רשת" לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב"רשת" זה על ידי צדדים שלישיים.
"רשת" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, "רשת" אינה מתחייבת ששרותי "רשת" לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי – מורשית למחשבי "רשת" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל "רשת" או אצל מי מספקיה.
"רשת" אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת שירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך.
"רשת" לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים ב"רשת", או מקושרים בתוכה, ואשר אינם מתופעלים על ידי "רשת". בכלל זה לא תשא "רשת" באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמם. "רשת" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים ב"רשת", ובפרט באמצעות מנוע החיפוש והאינדקס. "רשת" לא תשא באחריות כלשהי לאיחור, אבדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.
"רשת" לא תשא באחריות לכל מידע, ייעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש ב"רשת" או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.

מחיקת מידע

"רשת" רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן השירותים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "רשת" תהיה רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש ב"רשת", או מסיבות סבירות אחרות.
כל מסר או מידע עלולים להמחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. "רשת" אינה מתחייבת אפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת ב"רשת" במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

שינויים באתר והפסקת השירות

"רשת" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים ב"רשת", למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. "רשת" תעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים ב"רשת" , במשתמשיו, ב"רשת" או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "רשת" על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
"רשת" רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים ב"רשת" ללא תשלום ו/או עם תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק את החומר הכלול ב"רשת" למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
"רשת" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה "רשת", מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את "רשת", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את "רשת", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כל שהוא כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר "רשת", על איזה מהשירותים הכלולים בו.
  
שונות

השירותים ב"רשת" אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. רשת תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.
כל הודעה ש"רשת" תבקש למסור לך לפי תנאי שימוש, תשלח בדואר אלקטרוני בלבד. כל עוד לא נקבע תקן אחיד לדואר אלקטרוני בעברית, המיושם בפועל אצל רוב לקוחות "רשת", ישלחו אלייך ההודעות באנגלית בלבד. עלייך להקפיד אפוא למסור ל"רשת" את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך ל"רשת" תעשנה באמצעות הדואר האלקטרוני info@reshet-tv.com
"רשת" רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל עיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

המחאת זכויות

העבירה "רשת" את זכויותיה ב"רשת", או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית "רשת" להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה.
בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב"רשת" ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי "רשת" ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום השכר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.
הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל, היה ו"רשת" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא הנובע מכל מעשה או מחדל שלך, היא תהיה רשאית לצרף אותך כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח -1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.

 

  • שתפו את החברים -