פיקוד העורף התרעה במרחב

נספח לטופס השאלת רכב ללקוח

  • שתפו את החברים -

*נספח לטופס השאלת רכב ללקוח                

 

                                   

 

כתב התחייבות להשאלת רכב ללקוח

 

 

 

 

 

אני מתחייב/ת ומאשר/ת בזאת:

 

 

1.      כי הנהג מעל גיל 21, בעל רישיון נהיגה ישראלי תקף, וכשיר לנהיגה ברכב.

2.      טרם השאלת הרכב קבלתי הסבר אודות הרכב ומערכות ההפעלה והבטיחות שבו.

3.      השימוש ברכב הוא שימוש פרטי בלבד.

4.      הנסיעה ברכב עם חגורת בטיחות בלבד ועל פי חוק.

5.      לא ינהג ברכב כל גורם אחר, ואין להרשות לכל גורם אחר לנהוג ברכב,   למעט הלקוח אשר פרטיו צוינו בטופס זה.

6.      להשתמש בדלק מסוג _________.

 

.

 

 

    

X_________________

חתימת הנהג

 

 

 

X_________________

תאריך 

 

 

 

  • שתפו את החברים -