מה המתחרים יספיקו להוציא לפני שייגמר הזמן ומה הם ישאירו מאחור?

*?????? ????? ?????? ???? ??ֳ‚ֲ÷????? ???,?? ?????? ?? ????? ";" ??? ??????? (??? ????)

**?? ????? ????

??? ??? ???
????! ????? ???? ?????? form reshset

תכנית הבכורה - הכלוב נפתח

  • 127
  • watch player reshset
  • 5 / 5

פרקים מלאים