פיקוד העורף התרעה במרחב
עברי לידר, רבקה מיכאלי, דנה אינטרנשיונל, דפני ליף ועמיר פרץ מגיעים למעגל

*?????? ????? ?????? ???? ??ֳ‚ֲ÷????? ???,?? ?????? ?? ????? ";" ??? ??????? (??? ????)

**?? ????? ????

??? ??? ???
????! ????? ???? ?????? form reshset

תוכנית 7: ערב של מחאות

  • 127
  • watch player reshset
  • 5 / 5

פרקים מלאים