פיקוד העורף התרעה במרחב
עברי לידר, רבקה מיכאלי, דנה אינטרנשיונל, דפני ליף ועמיר פרץ מגיעים למעגל

*ìùìéçä ìéåúø îëúåáú ãåàø àì÷èøåðé àçú,éù ìäåñéó àú äñéîï ";" áéï äëúåáåú (ììà øååç)

**ëì äùãåú çåáä

áèì ùúó çáø
úåãä! äîééì ðùìç áäöìçä form reshset

תוכנית 7: ערב של מחאות

  • 127
  • watch player reshset
  • ãøâ
  • 5 / 5

פרקים מלאים