פיקוד העורף התרעה במרחב
חברי הפאנל בתוכנית בסימן הבחירות עם דודו אהרון שקפץ לבקר

*?????? ????? ?????? ???? ??ֳ‚ֲ÷????? ???,?? ?????? ?? ????? ";" ??? ??????? (??? ????)

**?? ????? ????

??? ??? ???
????! ????? ???? ?????? form reshset

פרק 8: למה לי פוליטיקה?

  • 127
  • watch player reshset
  • 5 / 5