פיקוד העורף התרעה במרחב
אסור לערבב ספורט ופוליטיקה. כן, אבל...

*?????? ????? ?????? ???? ??º????? ???,?? ?????? ?? ????? ";" ??? ??????? (??? ????)

**?? ????? ????

??? ??? ???
????! ????? ???? ?????? form reshset

אסור לערבב ספורט ופוליטיקה.

  • 127
  • watch player reshset
  • 5 / 5

קטעים מתוך מצב האומה