פיקוד העורף התרעה במרחב
זה לא היה קל, אבל מצאנו מישהי באמריקה שהסכימה להגיד שהיא אוהבת אותנו

*?????? ????? ?????? ???? ??ֳ‚ֲ÷????? ???,?? ?????? ?? ????? ";" ??? ??????? (??? ????)

**?? ????? ????

??? ??? ???
????! ????? ???? ?????? form reshset

"I love Israel"

  • 127
  • watch player reshset
  • 5 / 5

קטעים מתוך מצב האומה