פרק 7

אנשי הים מתחרים באנשי החינוך והגאות עולה. מי ייקח את הכסף?

רשת

בתכנית יתחרו ארבעה אנשי חינוך וארבעה אנשי ים.
רק אחד מהם יחזור עם הכסף לארץ.
מי זה יהיה? צפו בפרק המלא.