פרק 12

עורכי הדין נלחמים באמניות וכל האמצעים כשרים. מי יעוף על הכסף?

רשת

בתכנית יתחרו ארבע עורכי דין וארבע אמניות.
רק אחד מהם יחזור עם הכסף לארץ.
מי זה יהיה? צפו בפרק המלא.