פרק 8: מיטב הקרבות!

נבחרת הבנים מול נבחרת הבנות – מי מוביל בינתיים?

רשת

חתונה? חמותך? שני ילדים או שלושה? רווקים? גרושים? הערב מלחמת המינים תצחק על כולם עם שתי נבחרות שיילחמו עד טיפת הצחוק האחרונה..