פרק 3: החתול

חתול שנתקע על עץ מול הבניין מיילל

רשת

חתול שנתקע על עץ מול הבניין מיילל, ומטריד את שלוות השכנים.