פרק 5: הביוב עולה

ריח רע עולה מהביוב

רשת

ריח רע עולה מהביוב ומטריד את השכנים.