פרק 6: המעלית

פרק 6: המעלית

המעלית לא עובדת

רשת

המעלית לא עובדת,
ומירי מתכוננת לטקס פקחי השנה.