פרק 6: למה מי מת?

קיפניס השכן מת

רשת

קיפניס השכן מת,
וכל השכנים מתאספים בלוויה.