תכנית הבכורה - הכלוב נפתח

מה המתחרים יספיקו להוציא לפני שייגמר הזמן ומה הם ישאירו מאחור?

רשת