The Voice ישראל

האודישן של חן גואטה

האם חן יצליח לסובב את את המנטורים ויעזוב את במות הבידור באילת?

רשת

חן באודישן מעולה שגורם לארבעת המנטורים להסתובב אליו.

עננים

עננים התכסו להם בינתיים
בראותם איך רגלי כשלו מדרך
עזבוני אחי כשהושטתי ידי
כשצעקתי עיזרו לי ידידי

אנה אלך חייתי שם מעבר
את לילותי ביליתי שם בסתר
ידידי זה שקר לא כדאי
ידידי זהו כל סיפור חיי

עננים התכסו להם בינתיים
בראותם איך רגלי כשלו מדרך
עזבוני אחי כשהושטתי ידי
כשצעקתי עיזרו לי ידידי

אנה אלך…