The Voice ישראל

הדו-קרב של דניאל וטופז

הדו-קרב של דניאל וטופז

המתמודדות של שלומי עולות לדו קרב ששובר לו את הלב

רשת

דניאל וטופז בביצוע גדול מהחיים, את מי שלומי יעביר לשלב הבא ומי תלך הביתה?

הלב

כשהגשם יורד ודופק בחלון
זה עצוב וכבד וקשה לי לישון
כשבחוץ סערה אז הלב שוב שואל
קשה לי נורא אז אני שוב בוכה
ונזכרת בך בחיוך במבט ואני לבד.

זה לילה סתווי ואין כוכבים
הגשם יורד והלב הוא בודד, הלב
זה לילה סתווי.

כשהגשם יורד כמו דמעות עצובות
אז הלב שוב מודה לי עם אותן מחשבות
על אותה אהבה שמזמן נגמרה
הבוקר לא בא וקשה לי נורא
אז אני שוב בוכה ונזכרת בך ואני לבד

זה לילה סתווי…