The Voice ישראל

האודישן של גיא ויהל

האודישן של גיא ויהל

הצמד שכבש את כל המנטורים סוגר מעגל ונכנס לנבחרת של אביב

רשת

הצמד המוכשר באודישן מעולה שמסובב אליהם את ארבעת המנטורים.

שאריות של החיים

מה הזמן מסמן לי
זה הכל שאריות של החיים

ולחיות את הרגע
להתחיל לאסוף את השברים

אולי אצא יותר
אתחיל קצת למהר
להתחיל להסתדר
ולעשות קצת רעש

אולי מקום אחר
מקום יותר בוער
להתחיל קצת לקלקל
ולתקן עוד פעם