The Voice ישראל

האודישן של ענבר ישראל

האודישן של ענבר ישראל

ענבר שרה באודישן שלה שיר של המנטורית שרית חדד

רשת

האם המנטורים יסתובבו אל ענבר?

מאחלת לך

אני מאחלת לך שתהיה מאושר
בכל דרך שתבחר
שהשמיים יחייכו אליך
כמו שחייכו אלי
אני מברכת אותך באור גדול
שלא תחווה בעיה או מכשול
מאחלת לך דרך קלה
שתמצא מנוחה ונחלה

שלא תדע כל צער וכאב
כמו שהשארת לי בלב
שלא תדע חוסר אמונה
כמו שהשארת לי בנשמה
שלא תדע כל צער וכאב
כמו שהשארת לי בלב
שלא תדע חוסר אמונה
כמו שהשארת לי…

אני מבקשת רק טוב בשבילך
שתמצא אישה ותקים משפחה
שיהיה לך אור שתדע להבחין
בין הדברים הטובים לרעים
אני מאחלת לך שתהיה מאושר
בכל דרך שתבחר
שהחיים יחייכו אליך
כמו שחייכו אלי
שתהיה בריא שלם וחי

שלא תדע כל צער וכאב…

הרופא הכי טוב הוא הזמן…
וגם בלעדיך – אני עדיין כאן…