The Voice ישראל

קטלין רייטר: "צועקת לך"

קטלין מבצעת שיר שנכתב במיוחד עבורה בגמר הגדול

רשת

קטלין בביצוע חד פעמי לשיר מקורי שנכתב במיוחד עבורה.

צועקת לך

ילד כמה זמן
העולם מוכן
בוקר מתעורר
אור ראשון בחוץ

דלת כבר פתוחה
לא אשכח אותך
שקט מתקלף
למה זה שורף

אתה לא יכול
לספר הכול
למה מספיקה לך שתיקה
אתה סוגר
אתה שומר
עליי מעצמך

אז תיפול
תגרד את הרצפה
ואז תבין
שאתה נלחם בלי כוח רק ברוח ומילים
תעמוד
ותסתכל לתוך הפחד בפנים

ילד מרחוק
גם המר מתוק
קרע מתאחה
ואתה בוכה

מנסה לנשום
מול מבט עירום
שתופס אותי לא מוכנה
אתה גונב אוויר
ולא מחזיר לי משהו בתמורה

אז תיפול
תגרד את הרצפה
ואז תבין
שאתה נלחם בלי כוח רק ברוח ומילים
תעמוד
ותסתכל לתוך הפחד בפנים

ארגזים בכל פינה
חושך מתגנב לחדר
רק קירות שומעים אותי צועקת לך
צועקת לך

אז תיפול
תגרד את הרצפה
ואז תבין
שאתה נלחם בלי כוח רק ברוח ומילים
תעמוד
ותסתכל לתוך הפחד בפנים