The Voice ישראל

ליאונל פרטיין- "גשם"

ליאונל פרטיין- "גשם"

המתמודד מעורר המחלוקת גורף מחמאות מכל המנטורים אחרי ההופעה

רשת

ליאונל בביצוע חד פעמי לשירו של מאיר בנאי.

גשם

כביש אספלט, מול חומה
קבצנים בפינה
אני צועק בכל העיר
שיסתכלו עלי, רק עלי.

משתתף בקרבות
נצחונות, מפלות
אני צועק בכל העיר
שיסתכלו עלי, רק עלי.

גשם, רד כבר גשם
כי צריך לשטוף הכל
לא רוצה לראות הכל כשבא
הגשם
רד כבר גשם
כי העיר כבר עייפה
היא פוחדת מעצמה
רוצה לנשום.

זכרונות, אפלה
שוב שואל, אין תשובה
אני צועק בכל העיר
שיסתכלו עלי, רק עלי

גשם, רד כבר גשם…

אני צועק בכל העיר
שיסתכלו עלי, רק עלי