The Voice ישראל

האודישן של מיכל גבע

האודישן של מיכל גבע

הביצוע שסובב לכל המנטורים את הלב והכיסא

רשת

מיכל גבע באודישן מיוחד שמרגש את ארבעת המנטורים וגורם להם להסתובב יחד.

שלח לי מלאך

שלח לי מלאך
שיקח, שיקח אותי ללב
שאוהב ומחכה לי
ורוצה בי כל הזמן

שלח לי מלאך
שאותי ואותך הוא לא יקח
למקום שאין בו
מה שיש פה כל הזמן

ולפעמים הכל נראה אותו דבר
ולפעמים, פתאום, יש רגע מאושר

שלח לי מלאך
שישמח וידליק פה את האור
וישמור על מה שיש לשמור פה
כל הזמן

סתם הזיות זה גן חיות
אריות ונמרים ואחרים
מנסים למצוא מקום לחיות בו
כל הזמן

כן, לפעמים הכל..