The Voice ישראל

הדו-קרב של אורית שלום ואימרי זיו

הדו-קרב של אורית שלום ואימרי זיו

אורית שלום ואימרי זיו בשיר "פרפרים" נלחמים ראש בראש

רשת

שני המתמודדים המוכשרים מהנבחרת של רמי נלחמים בדו-קרב על מקום בשלב ההופעות החיות.
מי יעבור לשלב הבא ומי ילך הביתה?

פרפרים

עוד הריח שלך עלי מאתמול
ועוד הטעם שלך בפה
אני רוצה לדעת הכל מהכל
מה בעצם אומר כל זה

עוד נושר עלה מהעץ על החול
ועוד צומח אחר חדש
אני רוצה לצייר לי עולם עם מכחול
בצבעים של מתוק בדבש

פרפרים לבנים שוב עפים לאור
כמו השירים הסיפורים
נכנסים לתוך הנפש פנימה
נכנסים לתוך הנפש פנימה

שוב אותה התחושה שכדאי להמשיך
ושאפשר להרים מבט
גם כששוקעת השמש גם כשמחשיך
זה שנינו יחד אני ואת

פרפרים לבנים…