The Voice ישראל

רז שמואלי- "אנחנו שניים"

ילדת אור הירח משנה סגנון וכובשת את הקהל בבית

רשת

רז שמואלי בביצוע מעולה לשיר של משינה.

אנחנו שניים

ראיתי כבר אותך הולכת במסדרונות נפשי
ראיתי כבר אותך שואלת בתוכי
ואת אומרת שזה פשע
שיש לי צורך להמתין
רואה אותך צוחקת מבפנים

ראיתי שאת מבקשת להנות מהספק
ראיתי כבר אותך עם חשק לפרק
ואת אומרת שזו דרך
שזו דרך עינויים
רואה אותך צוחקת מבפנים

ואנחנו שניים
בטח לא לבד
הו הנה השמיים
מנסים לשלוח יד