The Voice ישראל

רז שמואלי- "נלחמת באוויר"

רז שמואלי- "נלחמת באוויר"

רז שמואלי עם שיר מקורי שנכתב במיוחד בשבילה

רשת

רז שמואלי בביצוע מעולה לשיר מקורי שנכתב במיוחד עבורה.

נלחמת באוויר

שומעת
אנשים מדברים
נפגעת
נופלת למקומות החלשים

בועטת
אחרי כל השנים
סוף סוף הולכת
רחוק מהפחדים

כבר לא יודעת מי אתה
הלב עייף ממלחמה שקטה
לא מבינה
איך פעם הייתי שלך

על גג גבוה
נלחמת באוויר
חלון פתוח
צועק לי תברחי

אז מכאן נוסעת
רק על כבישים מהירים
עכשיו יודעת
לא אחזור על טעויות שלי

כבר לא יודעת מי אתה
הלב עייף ממלחמה שקטה
לא מבינה
איך פעם הייתי שלך