The Voice ישראל

האודישן של שי משה

האודישן של שי משה

שרית ורמי כבר סגרו את הנבחרת. האם שלומי ואביב יסתובבו?

רשת

נשארו מקומות בודדים בנבחרות של שלומי שבת ואביב גפן, האם שי יצליח להיכנס לאחת מהן?

לרוץ מהר

כולם מסביב לשולחן
שתי בחורות
ובחור עם לשון מזהב
הבחורות בעיניים רוצות,

רוצות לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר, לפני שייגמר.
רוצות לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר,
לפני שייגמר, לפני שיגמר.
אחר כך בוכות
אחר כך בוכות
אחר כך בוכות
אחר כך בוכות

ילדה בקומה שנייה
יודעת את התשובה
לשאלת סוף המאה
אם אין בכי אין אישה
רק אל תבכי ילדה

רוצה לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר, לפני שייגמר.
רוצה לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר,
לפני שייגמר, לפני שיגמר.
אחר כך בוכה
אחר כך בוכה
אחר כך בוכה
אחר כך בוכה

רק אני לא יכול לזוז מפה
נוסע בסוף חוזר
וכלום וכלום לא משתנה

ממשיך לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר, לפני שייגמר.
ממשיך לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר,
לפני שייגמר, לפני שייגמר.

ממשיך לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר, לפני שייגמר.
ממשיך לרוץ מהר
לרוץ מהר, לרוץ מהר,
לרוץ מהר,
לפני שייגמר, לפני שייגמר.

אחר כך בוכה
אחר כך בוכה
אחר כך בוכה
אחר כך בוכה