The Voice ישראל

סיון טלמור- "פמלה"

סיון טלמור- "פמלה"

האם סיון תישאר בתחרות או תלך הביתה?

רשת

סיון טלמור המדהימה בביצוע חד פעמי לשירו של בועז שרעבי.

פמלה

שיער ארוך שחור משחור,
מבט עינה כטל טהור.
עורה לבן והיא כולה
תפילה אשר הלב צמא לה.
הו הו הו ….. פמלה

היתה עוברת בכל יום,
אותה שעה אותו מקום.
הוא לא ידע את שמה אבל,
היה ליבו הומה פמלה.

הו הו הו….. פמלה
דו דו דו וה ….
הוא לא ידע את שמה אבל,
היה ליבו הומה פמלה..
הו הו הו … פמלה

ויום אחד היא נעלמה,
מכל דמותה נותר לו שמה.
והיא תוהה האם אמת
או רק חלום היתה פמלה.

הו הו הו…. פמלה…