The Voice ישראל

הדו-קרב של צילי ורז

ילדות אור הירח נלחמות על הלב של המנטור

רשת

את מי יחליט המנטור אביב גפן להעביר לשלב הבא ומי תלך הביתה?