The Voice ישראל

הדו-קרב של יסמין ואור

שני זמרי הנשמה של רמי עולים לדו קרב ענק

רשת

את מי המנטור רמי קלינשטיין יחליט להעביר לשלב הבא ומי ילך הביתה?