The Voice ישראל

יובל דיין מחליטה לפרוש מהתכנית

יובל דיין מחליטה לפרוש מהתכנית

ילדת הפלא של שלומי מבקשת מהמנטור לשחרר אותה לעשות מוזיקה בקצב שלה

רשת

יובל מפתיעה בהודעה דרמטית לשלומי ולקהל שהיא מחליטה לעזוב את התחרות רגע לפני הגמר הגדול.