The Voice ישראל

דנה מבצעת את "אחרי הכל את שיר"

דנה מבצעת את "אחרי הכל את שיר"

האם הביצוע של דנה לשיר של שלמה ארצי יעביר אותה לשלב הגמר?

רשת

צפו במתמודדת בעלת הקול המיוחד.

אחרי הכל את שיר

שלמה ארצי
מילים ולחן: שלמה ארצי

אחרי הכל את שיר,
לא עוד בשר ודם,
לא עוד אישה חיה,
אבל את שיר קיים.
והוא עטוף מילים,
מילים ומנגינה,
וקצב מסויים,
אחרי הכל – את שיר קיים.

אז לפעמים כשקר לי,
בשקט מתיישב איתך,
ושר בלי מילים –
אני שר לי.
אחרי הכל, את שיר, את שיר נכתב.
כל המילים שאת לחשת בי,
כל המילים שאת לחשת –
הן שיר עכשיו,
אוהבת, ועוד מה
שחשת בי,
מילים, מילים, מילים בשיר נכתב.

אני קרוב בשיר
כמו הנשימה,
באהבה נפתח,
ונסיים במה?
ונסיים במי?
אולי בך, אולי בי?
אולי בלי מילים,
אחרי הכל, עכשיו את שיר שלי.