The Voice ישראל

האודישן של מזי חליבה

האם הילדה המתוקה תגרום למנטורים להסתובב?

רשת

מזי חליבה, באודישן מקסים ומרגש בשיר: "כל נדרי":

כל נדרי

חיים משה
מילים: לאה לופנפלד
לחן: יאיר קלינגר
כל נדרי, כל מילותי
נשאתי אותם בכל משעולי
נשאתי אותם צרורים הם איתי
לך הוא הצרור אהבתי.

כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
האהבה היא נדר, נדר שהופר
כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
האהבה היא נדר, נדר שהופר.

כל נדרי כל תפילותי
כאבתי אותך בכל שבועותי
יצרתי מילים כתובות בתוכי
שבועת אמונים אהבתי.

כל אשר אמרתי…

כל נדרי, כל ייסורי
נשאתי אני את כל נעורי
זו את שהפרת את כל שבועותי
נשארתי אני וכל נדרי.

כל אשר אמרתי.