The Voice ישראל

האודישן של ניב מנצור

האודישן של ניב מנצור

צפו באודישן שגרם לשלומי שבת ואביב גפן לריב

רשת

ניב מנצור,באודישן נהדר וסוער עם שירו של שם טוב לוי: "שובי לביתך":

שובי לביתך

שם טוב לוי
מילים: דליה רביקוביץ'
לחן: שם טוב לוי

מה לך בחוץ, ילדה?
מנוח לא מצאה רגלך.
ציפור פצועה, חזרי אלי
ושובי לביתך.

האזיני לקולות,
הרעם על גגות בתים,
מקול סופה, שמרי נפשך.
שובי לביתך.

סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.

שם צמח לענה,
שם נפש מרעידה מקור.
חלון אפל ותריס מוגף.
שובי לביתך.

סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.

שאי עין למרום,
כבר סדק שחר מאפיר.
נעורה כבר ציפור אחת.
שובי לביתך.