The Voice ישראל

האודישן של שגיא סרי

האם המנטורים יסתובבו לשגיא?

רשת

שגיא סרי מבצע באודישן את השיר "אל תלכי מכאן" ומרגש את המנטורים בענק:

אל תלכי מכאן

יוסי בנאי
מילים ולחן: ז'אק ברל
תרגום: נעמי שמר

אל תלכי מכאן, אל תקחי מכאן
את עקבות הזמן האבוד שלך
האמיני לי, את הכל אשכח
תאונות קטנות של הכאב וברח
ומילה רעה שאמרתי לך
אושר בן שעה, הוא שביר כל כך
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן

לך אני אביא שלג באביב
ופניני מטר ממחוזות ניכר
ארץ אעבור ומפני הקור
אעטפך זהב, אציפך באור
אל האהבה ממלכה אקים
ואמציא חוקים ואכתיר אותך
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן

אל תלכי מכאן
לך אמציא שפה, כה מטורפה
אבל כה יפה
אדבר איתך על אוהב נשכח
שליבו נוצח בראותו אותך
אגלה לך איך, רק למענך
מלך מאוהב את כסאו עזב
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן

כבר ראינו איך התחדשה האש
והר געש מת שב והתלהט
כבר ראינו איך ארץ חרוכה
התכסתה שדות, התמלאה פריחה
וראינו גם אופק שנדם
איך הוא שוב בוער, בשחור ודם
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן

אל תלכי מכאן
לא אבכה יותר
לא, לא אומר מילה
אסתכל מכאן, אסתכל היטב
איך רחוק רחוק
את תלכי מכאן בריקוד וצחוק
ככה אהפך לך לצל צילך
או לצל ידך או לצל כלבך
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן
אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן