The Voice ישראל

אופיר בן שטרית מבצעת את - "עד שתעזוב"

המתמודדת של אביב בביצוע מרגש לשירה של ריטה. האם היא תשאר בנבחרת?

רשת

המתמודדת של אביב גפן, אופיר בן שטרית, בביצוע יוצא דופן לשירה של ריטה: "עד שתעזוב":

אופיר בן שטרית
אופיר בן שטרית

עד שתעזוב

ריטה
מילים: ריטה
לחן: רמי קלינשטיין

הלוואי יהיה בי כח עוד מעט
לא להישבר כאן למולך
הלוואי יהיה בי כח
לא ליפול על ברכי
מכובד אהבה

הלוואי יהיו עוורות עיני
כל זמן שתישאר
שלא אראה את פניך
שלא אושיט את ידי לאתר
עוד מעט
אנשום לאט

אפצע את ידי עד ישותקו
לא יתקרבו אל גופך
המוכר האהוב
שאפי לא ישאף את הריח
אלוהים את הריח
שלא ארד על ברכי
שתישאר

הלוואי יהיה בי כח עוד מעט
לא להישבר כאן למולך
הלוואי אהיה חזקה
עד שתעזוב
זאת תהיה נקמתי היחידה

אפצע את ידי…