The Voice ישראל

הביצוע של אופיר בן שטרית לשיר "קטנתי"

האם היא תצליח לרגש את המנטור שלה ותמשיך לתכנית הבאה?

רשת

אופיר בן שטרית, המתמודדת של אביב גפן בביצוע מרגש ומלנכולי לשיר "קטנתי":

אופיר בן שטרית
אופיר בן שטרית

קטנתי

יונתן רזאל
מילים: מן המקורות
לחן: יונתן רזאל

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתי'ה