The Voice ישראל

רודי ביינסין מבצעת את "מודה אני"

רודי ביינסין מבצעת את "מודה אני"

האם רודי תמשיך בתחרות או תאלץ להיפרד?

רשת

רודי ביינסין המתמודדת המוכשרת של משינה מבצעת את השיר "מודה אני" באופן מרגש ביותר:

רודי ביינסין
רודי ביינסין

מודה אני

מאיר אריאל
מילים ולחן: מאיר אריאל 

מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי, ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.

בלאט, חרש חרש
אט אט, טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.