The Voice ישראל

נבחרת שלומי בביצוע "בגלל הרוח"

בזמן שהמנטור מפונה לבית החולים הנבחרת שלו עולה על הבמה ושרה בשבילו

רשת

הנבחרת של שלומי שבת: ניב מנצור, אנאל ולנזי, ולינה מחול בביצוע נהדר ואותנטי לשיר "בגלל הרוח":

hqdefault

בגלל הרוח

שלומי שבת
מילים: מיכה שטרית 
לחן: לאה שבת

יהיה מה שיהיה
אני עוד אשנה
אני אגשים את חלומי
נושאי בשורה רעה
מכות או עוד גזירה
לא ישנו את מהותי.

אני את והאל שלצידי
עוד ננצח
לא בגלל הכח
רק בגלל הרוח
הנושבת בגבי.

רק בגלל הרוח
בתוכי, במוחי, בנשמתי
רק בגלל הרוח
בתוכי, בדמי, בנשמתי.

את שיש לי להגיד,
אני עוד אצרח
אפילו בירח ישמעו
מי שיגיד: "לא כך"
אותו לא אשכח
יבוא היום אוכיח צדקתי.

אני את והאל שלצידי..