The Voice ישראל

איל כהן - "עננים"

המתמודד של אביב גפן בביצוע אקוסטי מרגש לשיר של ישי לוי

רשת

צפו בנאמבר המיוחד של איל כהן שגרם לשרית חדד לפרגן לבחירה האמיצה ולביצוע.

עננים

עננים התכסו להם בינתיים
בראותם איך רגלי כשלו מדרך
עזבוני אחי כשהושטתי ידי
כשצעקתי עיזרו לי ידידי

אנה אלך חייתי שם מעבר
את לילותי ביליתי שם בסתר
ידידי זה שקר לא כדאי
ידידי זהו כל סיפור חיי

עננים התכסו להם בינתיים
בראותם איך רגלי כשלו מדרך
עזבוני אחי כשהושטתי ידי
כשצעקתי עיזרו לי ידידי

אנה אלך…