The Voice ישראל

הדו קרב של ג'וש ונוגה

הדו קרב של ג'וש ונוגה

ג'וש ונוגה מהנבחרת של שרית מתחרים ראש בראש! מי ימשיך לשלב הבא?

רשת

שני ציפורי השיר של שרית חדד בקרב ללא מנצח ברור. צפו.

ציפור מדבר

את קרובה אל קו הגבול
שבויה, קסמו של המדבר
את עמוד האש לפני המחנה – בראשית את
מסיתה אל קו המים והאש לא תבער
את הלהבה והלהב

כמו ציפור את חופשיה
רוצה לגעת בשמיים
כמו ציפור את חופשיה
מסיתה אל קו המים
ציפור מדבר

את קרובה אל קו הסוף
צמאה, עורפו של המדבר
את מעיין יבש באפיקים צרובים – במדבר את
מסיתה אל קו המים והאש לא תבער
את האהבה והלהב

כמו ציפור את חופשיה…