THE X FACTOR ישראל

עדן בן זקן- "אני לא יכולה בלעדיך"

עדן בן זקן- "אני לא יכולה בלעדיך"

צפו בביצוע של עדן בשלב ה-Live האם היא תמשיך בתחרות?

רשת

עדן שורפת את הבמה עם הלהיט של צביקה פיק.

אני לא יכולה בלעדיך

אתה יכול להגיד לי
שזה לא משנה
שהזמן לא עובר
שאני לא בוכה
אל תגיד שאתה
לא אוהב אותי,
אתה יכול לבכות
להסתובב אל הכר

לגעת ברגע
בזמן שנשבר
אל תגיד לי שלא
נהיה פה מחר

אני לא
אני לא
אני לא
יכולה בלעדיך

אתה יכול להגיד לי
שהלילה נגמר
שצריך כבר ללכת
נהיה מאוחר
אל תגיד שאתה
לא רוצה אותי
אתה יכול לברוח
ללכת כשקר

לגעת ברגע
בזמן שנשבר
אל תגיד לי שלא
נהיה פה מחר

אני לא
אני לא
אני לא
יכולה בלעדיך