THE X FACTOR ישראל

פיוז'ן – חופשי זה לגמרי לבד

פיוז'ן - חופשי זה לגמרי לבד

איך תעבור ההופעה הראשונה של פיוז'ן בעברית?

רשת

להקת פיוז'ן מקפיצים את הקהל בשיר ראשון בעברית.

חופשי זה לגמרי לבד

עשרים וארבע שעות ביממה
למדנו את ואני את כל החוכמה
לא ידענו ללמוד בעל פה
שאחד ואחד זה בעצם הרבה

עשרים וארבע שעות ביממה
בנינו חומה של בדידות איומה
אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד
שחופשי זה בעצם לגמרי לבד
חופשי זה לגמרי לבד
חופשי זה לגמרי לבד

חופשי זה – חופשי זה לגמרי לבד
חופשי זה – חופשי זה לגמרי לבד

עשרים וארבע שעות ביממה
טעות חזרה בטעות על עצמה
מי ידע בסופו של חשבון
שאחד ואחד זה בעצם המון

חופשי זה…

אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד
שחופשי זה בעצם לגמרי לבד
חופשי זה לגמרי לבד
חופשי זה לגמרי לבד

חופשי זה…