THE X FACTOR ישראל

האודישן של עידן טמלר

עידן מבצע את השיר של אביב גפן - "מלאך"

רשת

עידן מרגש את השופטים באודישן מעולה.

מלאך

מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים
והפחד השואל בי האם את שלי
אל תעזבני את המלאך שלי

לפעמים אנ'לא מבין אותך את עוברת שינוי
לפעמים אני בורח לא להיות תלוי
אבל חוזר אלייך את המלאך שלי

אני נווד זרוק שהתאהב לו בנסיכה
בין כל היפות האלו את היית שונה
אני שלך לנצח את המלאך שלי
אני שלך לנצח את המלאך שלי