THE X FACTOR ישראל

הביצוע של האחיות כרקוקלי

הביצוע של האחיות כרקוקלי

האם האחיות יצליחו לגרום לעברי לידר לקחת אותן איתו לשלב ה-LIVE?

רשת

האחיות המוכשרות מבצעות לראשונה שיר בעברית, האם עברי יאהב את הביצוע ויעביר אותם לשלב הבא?

עדיין ריק

איך הלב שלי עדיין ריק
עדיין ריק, כאילו לא נגעתי בו שנים
ושורף לי אז אני צועק
אני צועק, נופל ומכסה את הפנים

וזה פשוט לראות
כמה שניסיתי
אנ'לא הצלחתי לעלות
יקירתי, יקירתי…

לא יראו אותך בשום מקום
בשום מקום, בכלל לא משנה לאן נלך
והעצב לא איחר לבוא,
הוא תופס מקום כאילו הוא הגיע בשבילך

וכשהגוף רעד
נשכבנו ולחשת לי
אל תשאיר אותי לבד
אהוב שלי, אהוב שלי…

אז מי יתפוס אותך שלא תלכי
שלא תלכי, ולא ישאיר אותך לבד
אז מי יתפוס אותך שלא תבכי
שלא תבכי, אנ'לא סומך על אף אחד
איתך…