THE X FACTOR ישראל

בן גולן- למה לא אמרת לי

הביצוע המכריע של בן גולן בשלב בתי השופטים, האם יעבור לשלב ה-LIVE?

רשת

בן בביצוע לשירו של אריק לביא מצליח לבלבל את משה, האם הוא יעבור לשלב הבא?

למה לא אמרת

למה לא אמרת לי שאימך היום איננה
למה לא אמרת לי שהיום את לבדך
למה לא סיפרת לי שאביך ברח ממנה
למה לא סיפרת שאחותך יפה ממך
יפה ממך, יפה ממך.

למה לא אמרת שלחדרך כניסה נפרדת
למה לא סיפרת לי קודם כמה את טובה
למה לא סיפרת לי שהיום אינך עובדת
למה לא אמרת שיש לך זמן לאהבה
לאהבה, לאהבה.

למה לא סיפרת שאת בבעלך בוגדת
למה לא אמרת לי שעכשיו הוא בחופשה
למה לא סיפרת לי שהיום אינך עובדת
למה לא ידעתי קודם כמה את אישה
כמה את אישה.

למה לא אמרת לי שכדאי ממך לברוח
למה לא אמרת שהחיים יפים כל כך
למה לא גירשת אותי כשעוד היה לי כוח
למה אלוהים רצה שאפגש איתך.
אפגש איתך, אפגש איתך.

למה לא אמרת לי שאימך היום איננה
למה לא אמרת לי שהיום את לבדך
למה לא סיפרת לי שאביך ברח ממנה
למה לא סיפרת שאחותך יפה ממך
יפה ממך, יפה ממך…