THE X FACTOR ישראל

האודישן של נדב קרני

מרגש או מבלבל? צפו באודישן שגרם לפורטיס לשקוע במחשבות

רשת

נדב מצליח להפנט את השופטים ואת עברי במיוחד, האם הוא יצליח לעבור לשלב הבא?

עד הקצה

ועכשיו כשאין שמיים
רק עננים של חוסר ודאות
ונדמה שאין סיבה לחיות
אם אין סיבה למות.

לפעמים אני פוחדת
להגיד לך את האמת
לפעמים זה כמו הסוף
נרדם לרגע באמת.

עד התהום, עד הקצה
עד שניפול ונתרצה
עד שזה נגמר
עד שזה עבר
עד התהום, עד הקצה
עד שניפול ונתרצה
עד שזה נגמר
אני כאן ואתה שם.

אם אתה הולך ממני
אתה נשאר לבד.

ועכשיו כשאין שמיים
רק רסיסים של חוסר הבנות
ונדמה שאי אפשר לראות
ולא נשאר מקום לטעות.

לפעמים אני פוחדת
להגיד לך את האמת
לפעמים זה כמו הסוף
נרדם לרגע באמת

עד התהום, עד הקצה…