THE X FACTOR ישראל

האודישן של שי

צפו באודישן שלא השאיר אף עין יבשה בקהל

רשת

שי מצליח לרגש את השופטים באודישן מעולה. האם הם יעבירו אותו לשלב הבא?

בואי אימא

כל האור מזמן הלך לו,
אל תלכי פתאום גם את.
בואי אמא, בואי אמא,
בואי שבי איתי מעט.

בעצים מכה הרוח,
וידייך כה חמות.
אל תלכי, ספרי לי אמא
איך באים החלומות.

אם פתאום מלאך יופיע,
אל חדרי יבוא בלאט,
בואי אמא, בואי אמא,
ותיראי אותו גם את.

לא, איני פוחד בחושך,
ואיני רועד בכלל.
בואי אמא, בואי אמא,
שבי איתי עד שאגדל.