THE X FACTOR ישראל

תמר פרידמן – אם יש גן עדן

תמר פרידמן - אם יש גן עדן

תמר פרידמן חוזרת לסגנון בו היא מרגישה הכי בנוח

רשת

תמר מצליחה לכבוש ולרגש בביצוע לשירו של אייל גולן.

אם יש גן עדן

יש רגעים
נגמרות לי המילים
רק הראש מלא תמונות
רעשים ודמיונות

רגעים
נגמרים ההסברים
רק הלב עובד שעות
לכסות את הדמעות

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
חבקי אותי ואת פצעי
וקחי אותי אליו

אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור הביתה, אל ביתי
כמו שהיה בילדותי
קורא לך – אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור אלי ואל דמותי
שלא אצא מדעתי

יש רגעים
לא יודע מה עושים
מול עיניים אדומות
מול גבהים ותהומות

רגעים
שהכל נשבר בפנים
וכולם אומרים תפילות
ואני מלא קללות

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
חבקי אותי, את כאבי
וקחי אותי אליו

אמא, אני רוצה…

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
קחי אותי אליו