THE X FACTOR ישראל

הוידוי המרגש של אלמוג

הוידוי המרגש של אלמוג

אלמוג מספר על החוויה הקשה שעברה עליו

רשת

אלמוג מספר לעברי סיפור אישי בנוגע לאביו שגורם לעברי להתחבר אליו אפילו יותר.